Andersenschool

Aannemen leerlingen

Heeft u interesse in onze school?
Voor het aanmelden van uw kind hanteert onze school de volgende werkwijze:

  • u maakt een afspraak met onze directeur voor een kennismakingsgesprek met een rondleiding
  • indien gewenst kan er een vervolggesprek plaatsvinden
  • als u besluit te kiezen voor onze school, downloadt u het aanmeldformulier, vult dit helemaal in, ondertekent het en stuurt u het vervolgens op naar onze school
  • zodra het formulier bij ons binnen is, wordt uw kind ingeschreven.

Als uw kind bij ons is aangemeld, wordt aan de hand van de informatie gekeken in welke groep uw kind geplaatst kan worden. Een aantal weken voordat uw kind bij ons op school komt, krijgt u uitgebreide informatie. Vervolgens maakt u met de leerkracht van uw kind een afspraak voor een aantal wenmomenten. Wij gaan hierbij uit van 5 dagen.

Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar is, mag het officieel naar school.