Andersenschool

Klachtenregeling

De Andersenschool neemt klachten serieus. We hebben een document opgesteld waarin u onze klachtenregeling kan nalezen. Deze kunt u hier downloaden.

De Andersenschool heeft een externe vertrouwenspersoon. Mensen kunnen bellen met Careyn, 0346-581413. Nadat de klager de klacht heeft gemeld, wordt hij of zij binnen twee werkdagen teruggebeld.

De Andersenschool is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, Gebouw “Woudstede”, Zwarte Woud 2, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon: 030-2809590. Het reglement van deze Klachtencommissie kunt u daar opvragen.