Andersenschool

Elke dag van 08:30 – 14:15 uur

De Andersenschool is schooljaar 2014-2015 met het “vijf gelijke dagen model” gaan werken. De deuren gaan om 08.20 uur open, waardoor Voorschoolse opvang niet meer nodig is, de kinderen hebben alle dagen van 08.30-14.15 uur les en de overblijf wordt door de school verzorgd. Op deze manier wordt effectief gebruik gemaakt van de leertijd.

Wij hebben voor dit model gekozen, op de eerste plaats, vanwege de voordelen voor de kinderen. Maar uiteraard zijn er ook voordelen voor ouders en  leerkrachten.

  • Een evenwichtige spreiding van de lessen over de dag en de week heeft een positieve invloed op het concentratievermogen van kinderen.
  • Er is sprake van een evenwichtig en uitgebalanceerd onderwijsprogramma waar kinderen zich betrokken bij voelen waardoor er rust en ruimte is voor een goede ontwikkeling.
  • De kinderen blijven de hele dag in het schoolritme. Hierdoor kennen de kinderen geen opstartproblemen naar het middagprogramma.
  • De kinderen eten tussen de middag in de eigen groep. Zo ontmoeten ze hun klasgenootjes op een andere wijze en maken ze de eigen groepsleerkracht in een andere rol mee: een sfeervolle rustige lunchpauze.
  • De kinderen hoeven maar twee keer per dag door het drukke verkeer. Tussen de middag hoeft er niet gehaast te worden maar kan in alle rust op school gegeten en gespeeld worden.
  • Omdat we elke dag al om 14.15 uur klaar zijn hebben de kinderen alle dagen van de week volop tijd om met vriendjes af te spreken, te sporten of naar de Naschoolse opvang te gaan. De NSO sluit naadloos aan op de schooltijden en kan een uitgebreider en interessanter programma aanbieden tot 18.30 uur.