Andersenschool

Huiswerk

Huiswerk reguliere groepen

Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8
Handelings-plannen Voor alle kinderen met een handelingsplan geldt dat er met de ouders kan worden afgesproken om thuis extra te oefenen.
Boekbespreking Minimaal 1 boekbespreking in het jaar
Werkstuk 1 werkstuk per jaar 2 werkstukken per jaar
Spelling 1 x per 2 weken dictee, per keer 4 spellings-categorieën Iedere vrijdag dictee 12/15 woorden en in week 5 herhaling van 4 weken Zie groep 5,
18 woorden
per week
Zie groep 5,
21 woorden
per week
Zie groep 5,
25 woorden
per week
Werkwoord-spelling In week 1 t/m 4 van elk project Alles-in-1 iedere dinsdag dictee.
Topografie 8 topo-toetsen in een jaar
Diversen Bij elk project van Alles-in-1 hoort een opdracht. Deze varieert van powerpointpresentatie tot computeropdrachten. Hier wordt op school aan gewerkt, maar het kan gebeuren dat ze thuis worden afgemaakt.
Rekenen Het advies is om thuis te oefenen in het  automatiseren van tafels enz. Voor sommige kinderen is het goed om te blijven oefenen.
Extra vakken Wie meedoet aan Spaans of Schaken heeft hiervoor een half uurtje huiswerk per week.
Werk afmaken In voorkomende gevallen nemen kinderen werk dat niet af is mee naar huis om af te maken.

Engels

Alles in Eén – Energie

Alles Apart

Topografie

Huiswerk HB groepen

Hb 4 Hb 5 Hb 6 Hb 7 Hb 8
Handelings-plannen Voor alle kinderen met een handelingsplan geldt dat er met de ouders kan worden afgesproken om thuis extra te oefenen.
Boekbespreking 1 boekbespreking in het jaar
Werkstuk 1 werkstuk per jaar
Topografie topo-toetsen schema 4x per jaar
Rekenen Het advies is om thuis te oefenen alle leerlingen hebben een account voor rekentuin.
Vakkendag Voor Spaans en Schaken is een half uurtje huiswerk per week.
Werk afmaken In voorkomende gevallen nemen kinderen werk dat niet af is mee naar huis om af te maken.

Spaans – Español