Andersenschool

Leesschool

De start van het leesproces 
Beginnen met lezen op de Andersenschool is héél bijzonder! Omdat er gewerkt wordt met fases,  kunnen kinderen starten met het leren lezen als ze er nieuwsgierig naar zijn. Door de oudste kleuters al in een groep te plaatsen waar andere kinderen echt leren lezen, is de interesse snel gewekt. Bovendien is nieuwsgierigheid de grootste drijfveer om dingen te leren. Spelenderwijs leren heel veel kinderen op de Andersenschool dus al lezen voordat het werkelijk moet. En het fijne is dat er naast het harde werken, ook nog tijd is voor spel!

Lekker lezen
Omdat we op de Andersenschool lezen belangrijk vinden, staat er drie tot vier keer per week “lekker lezen” op het programma. Dit houdt in dat de kinderen in vast groepje met hetzelfde niveau allerlei verschillende leesoefeningen doen.  Het tutorlezen is  een vast onderdeel van deze organisatie. Oudere kinderen helpen jongere kinderen een handje. Een aantal keren per jaar worden alle kinderen getest.
Dankzij deze werkwijze kunnen we kinderen “onderwijs op maat” bieden.

Leeskanjers
Niet bij elk kind gaat het lezen vanzelf. Om kinderen die door bijvoorbeeld dyslexie moeite hebben met lezen te motiveren, richtten we de Leeskanjerclub op. Een op de 4 kinderen in Nederland heeft namelijk in meer of mindere mate last van dyslexie. Dyslexie is een automatiseringsprobleem. Als je dit hebt, is meer tijd voor lezen noodzakelijk voordat het vanzelf gaat. Naast extra opdrachten op maat, moet je veel oefenen. Maar wie vindt het nou leuk om dingen te oefenen die heel moeilijk zijn? Met de Leeskanjerclub maken we het oefenen leuk. We maken afspraken over het aantal te lezen bladzijdes. Uiteindelijk kunnen kinderen een diploma verdienen: een bronzen,  zilveren of zelfs een gouden medaille. Zeker weten dat dit motiveert en het lezen leuker maakt!

Schrijvers in de school
Minstens 2 keer per jaar bezoekt een beroemde kinderboekenschrijver onze school.  Hij of zij leest voor uit eigen werk.  Met de kinderen wordt gesproken over boeken,  schrijven en alles wat ermee samenhangt.

Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een aanpak waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Hiermee stimuleren we kinderen om thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen.

De schoolbibliotheek is via een eigen website te bezoeken.