Andersenschool

Oudervereniging

De Oudervereniging / OV bestaat op dit moment uit 5 leden:

Voorzitter
Roos de Roo (Broes gr4)

Secretaris
Heidi Vermeij (Mette hb6)

Penningmeester
Ramses Christiaan (Kaisa gr3, Gunilla gr6)

Leden
Silvana van Koningsbruggen (Craig gr4, Bruce gr6)
Kristel van der Sman (Nout gr2, Timo gr4/5)

Vergaderdata 2018-2019:

29 augustus 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 29 augustus 2018
26 september 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 26 september 2018
15 oktober 2018 (Algemene Ledenvergadering) Concept notulen ALV van Oudervereniging Andersenschool 15 oktober 2018
12 november 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 12 november 2018
10 januari 2019 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 10 januari 2019
11 februari 2019 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 11 februari 2019
27 maart 2019 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 27 maart 2019

Heeft u vragen, dan kunt u een berichtje sturen naar: ov@andersenschool.eu
Mocht u ons huishoudelijk regelement graag eens doornemen, dan kunt u dat
hier downloaden.