Andersenschool

Oudervereniging

De Oudervereniging / OV bestaat op dit moment uit 6 leden:

Voorzitter
Roos de Roo (Broes gr4)

Secretaris
Heidi Vermeij (Mette hb6)
Manon Scholtens (Mira gr6)

Penningmeester
Ramses Christiaan (Kaisa gr3, Gunilla gr6)

Leden
Silvana van Koningsbruggen (Craig gr4, Bruce gr6)
Kristel van der Sman (Nout gr2, Timo gr4/5)

Vergaderdata 2018-2019 (onder voorbehoud):

29 augustus 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 29 augustus 2018
26 september 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 26 september 2018

Vergaderdata 2017-2018:

22 augustus 2017 Verslag vergadering Ouderverenging Andersenschool 22 augustus 2017
7 september 2017 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 7 september 2017
28 september 2017 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 28 september 2017
9 oktober 2017 (Algemene Ledenvergadering) concept Notulen ALV Oudervereniging Andersenschool 9 oktober 2017
8 november 2017 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 8 november 2017
15 januari 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 15 januari 2018
21 februari 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 21 februari 2018
20 maart 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 20 maart 2018
23 april 2018 Notulen bijzondere ALV Oudervereniging Andersenschool 23 april 2018
24 mei 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 24 mei 2018
21 juni 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 21 juni 2018

Vergaderdata 2016-2017:

29 juni 2017 Verslag vergadering Ouderverenging Andersenschool 29 juni 2017
20 juni 2017 Notulen bijzondere ALV Oudervereniging Andersenschool
Heeft u vragen, dan kunt u een berichtje sturen naar: ov@andersenschool.eu
Mocht u ons huishoudelijk regelement graag eens doornemen, dan kunt u dat
hier downloaden.