Andersenschool

Oudervereniging

De Oudervereniging / OV bestaat op dit moment uit 6 leden:

Voorzitter
Roos de Roo (Broes fs5)

Secretaris
Heidi Vermeij (Mette hb5)
Manon Scholtens (Mira gr5)

Penningmeester
Ramses Christiaan (Kaisa fs3, Gunilla gr5)

Leden
Silvana van Koningsbruggen (Craig fs6, Bruce gr5)
Kristel van der Sman (Nout fs2, Timo fs6)

 

Vergaderdata 2017-2018 (onder voorbehoud):

22 augustus 2017 Verslag vergadering Ouderverenging Andersenschool 22 augustus 2017
7 september 2017 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 7 september 2017
28 september 2017 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 28 september 2017
9 oktober 2017 (Algemene Ledenvergadering) concept Notulen ALV Oudervereniging Andersenschool 9 oktober 2017
8 november 2017 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 8 november 2017
15 januari 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 15 januari 2018
21 februari 2018 Verslag vergadering Oudervereniging Andersenschool 21 februari 2018
20 maart 2018
24 mei 2018
13 juni 2018

Vergaderdata 2016-2017:

29 juni 2017 Verslag vergadering Ouderverenging Andersenschool 29 juni 2017
20 juni 2017 Notulen bijzondere ALV Oudervereniging Andersenschool

Heeft u vragen, dan kunt u een berichtje sturen naar: ov@andersenschool.eu
Mocht u ons huishoudelijk regelement graag eens doornemen, dan kunt u dat
hier downloaden.