Andersenschool

Ouderparticipatie

Ouders zijn op veel manieren actief in school.

Zonder ouders kan een moderne basisschool niet functioneren!

De Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad vervullen een belangrijke rol in de school.

Maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd.

 

Hulpouders
Ouders zijn actief in het praktische groeps- en schoolgebeuren. Ieder jaar vragen wij ‘hulpouders’ die ons kunnen bijstaan in allerlei zaken rond en in de school.

–          Leerkrachten kunnen hulp vragen voor activiteiten in een groep;

–          De leerkrachten blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken;

–          Ook voor algemene schoolactiviteiten kan hulp worden gevraagd;

–          Voor deze activiteiten is de leerkracht die binnen de werkgroep werkt verantwoordelijk.

 

Waarmee kunt u ons helpen?
Bibliotheek, crea-activiteiten, vervoer per auto, klusjes, feestjes, etc.

Een boekje met werkgroepen vertelt bij welke activiteiten u kunt helpen.

We hopen dat u beschikbaar bent voor een van deze activiteiten!

 

Werkgroep Luizencontrole
Soms wordt hoofdluis op onze school gesignaleerd. Hoofdluis komt in de “beste families” voor. Wat kunt u eraan doen?

–          regelmatig controleren

–          uw kind behandelen met de daarvoor aanbevolen middelen als er luizen zijn geconstateerd

–          helpt dit niet, raadpleeg dan de GGD of uw huisarts

–          stel altijd de leerkracht op de hoogte

–          een werkgroep ‘luizencontole’ screent na vakanties de leerlingen regelmatig en onderneemt zonodig actie. Heeft u daar vragen over, meldt u zich dan bij directie.