Andersenschool

Passend Onderwijs

Informatie over passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de wet op passend onderwijs van kracht.
Zie ook: www.passendonderwijs.nl
of klik hier voor de informatiegids voor ouders.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 sámen verantwoordelijk voor zijn dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben  dat kunnen krijgen op een passende plek. Om dat te realiseren werken de scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Ons samenwerkingsverband heet Passenderwijs.
(Zie ook passenderwijs.)

Elke school heeft verplicht een schoolontwikkelprofiel geschreven, waarin te lezen is welke kinderen de school denkt te kunnen helpen en waar de grenzen van de zorg liggen.

Nieuwsgierig? Lees dan nu ons SOP 2015-2019.