Andersenschool

Excellente School 2016-2018

De Andersenschool heeft op maandag 23 januari 2017 het predicaat Excellente School 2016-2018 in ontvangst mogen nemen.

Volgens de jury levert de Andersenschool een breed excellentieprofiel dat opgebouwd is uit meerdere onderdelen. Concreet benoemt de school: het meer- en hoogbegaafdenbeleid, cultuurbeleid, het Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels en ict-beleid. Tijdens haar bezoek heeft de jury uitvoerig met betrokkenen gesproken over de diverse onderdelen die de school heeft benoemd als kern van haar excellentieprofiel. Uit deze gesprekken en de waarnemingen van de jury tijdens het schoolbezoek blijkt dat de school serieus werk maakt van deze onderdelen en dat er daardoor een breed aanbod is voor alle leerlingen van de school. Voor de jury is duidelijk dat dit brede aanbod van grote meerwaarde is voor de talentontwikkeling van alle leerlingen van de school.

Tijdens haar bezoek aan de school heeft de jury kunnen vaststellen dat dit brede aanbod verder gaat dan hetgeen de school in haar aanvraag heeft vermeld. Een opvallend aspect van de school is het gegeven dat iedere woensdag zes extra vakken aangeboden worden met behulp van externe specialisten. De school noemt dit de vakkendag. Hierbij wordt het aanbod verbreed met Spaans, schaken, drama, wetenschap & techniek, ict en onderzoek.
Afsluitend dient hier ook gemeld te worden dat de school dit aanbod niet specifiek voor een kleine doelgroep van hoogbegaafde leerlingen organiseert en uitvoert. Ook de andere leerlingen van de school, onder wie ook leerlingen met een stevig zorgprofiel, profiteren van het brede aanbod dat de school realiseert. Daarmee laat de school zien dat ze serieus poogt om middels dat brede aanbod meer aandacht te hebben voor de talentontwikkeling van ieder kind.

Om te worden uitgeroepen tot Excellente school moet de school uitstekende onderwijsopbrengsten laten zien én haar leerlingen structureel extra’s bieden. Wat de Andersenschool als excellente school vooral wil uitdragen is dat elk kind talent heeft en zijn of haar nieuwsgierigheid gebruikt om te groeien! De school ziet het als haar onderwijskundige én maatschappelijke opdracht alle leerlingen de beste basis te geven.

Als u meer wilt weten over onze Excellente School, geeft het rapport veel meer informatie.

Klik hier voor het rapport.