Andersenschool

Grote wetenschapsdag 2016!

Op woensdag 28 september zijn de leerlingen van HB 4, HB 5, HB 6, HB 7 en HB 8 aan de slag geweest met wetenschap. De Grote Wetenschapsdag (#gwd2016) om te leren onderzoekend te leren.

Dit jaar is het thema “Thuis op de Wereld”. Hoe beleven de leerlingen hun eigen wijk. Wat zijn verschillen en overeenkomsten.

Aan de hand van een eigen gemaakt paspoort onderzoeksvragen stellen en dan het onderzoek uitvoeren.