Andersenschool

Kanjertraining

kanjerIn schooljaar 2016-2017 starten wij met een nieuwe methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling: de Kanjertraining. Het hele team heeft de eerste twee training van de Kanjertraining gevolgd. Op maandag 29 augustus 2016, zal er om 19:30 uur een ouderavond zijn. Op deze avond wordt aan alle ouders uitgelegd wat de Kanjertraining inhoudt.

 

Door in alle klassen op eenzelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen.

 

Wat is het doel van de Kanjertraining?

De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de kanjertraining is gebouwd, zijn:

 • Er is respect voor elkaar
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
 • Leerlingen voelen zich veilig.
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

 

De vijf Kanjerafspraken:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

 

Hoe werkt de Kanjertraining?

In elke groep op onze school vindt u vanaf volgend schooljaar de kanjerpetten en posters met daarop de kanjerregels, hierdoor creëren we een doorgaande lijn in onze school.

Binnen de Kanjertraining leren kinderen te kijken naar de gevolgen van hun gedrag. Dit met behulp van hun klasgenoten en van de leerkrachten. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes.

 

De vier typetjes:

 • Konijn (gele pet)

Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.

 

 • Tijger (witte pet)

Zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over zichzelf en de ander.

 

 • Aap (rode pet)

Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.

 

 • Pestvogel (zwarte pet)

Uitdager, bazig, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.