Andersenschool

Mededeling (herinnering m.b.t. aanmelding VO)

Alle leerlingen hebben hun definitief advies gekregen. Hieronder nogmaals enkele belangrijke stappen en data.

  • Vóór 8 maart moet de aanmelding binnen zijn bij het VO. Dit mogen jullie zelf doen. Hiervoor moeten er 3 documenten opgestuurd worden: het aanmeldingsformulier, een kopie van het ID bewijs of paspoort en het advies formulier met de unieke code;
  • Uiterlijk 12 april krijgt u bericht over toelating;
  • 18 t/m 21 april is de afname van de Centrale Eindtoets. Deze toets ‘telt’ niet meer mee voor het advies. Wel kunnen we, wanneer deze toets hoger uitvalt dan het advies, met elkaar om de tafel om te bekijken of het advies bijgesteld moet worden;
  • Uiterlijk 19 mei bericht over plaatsing in type brugklas;
  • Uiterlijk 9 juni bericht over definitief plaatsingsbesluit. Dit omdat er het een en ander zou kunnen veranderen n.a.v. de Centrale Eindtoets.
  • Wanneer ik de zogenaamde ‘warme overdracht’ heb gehad, vraag ik in de klas welke leerlingen er graag bij elkaar in de klas willen komen. Ik zet dit op papier en communiceer dit naar het VO. Meestal wordt hier wel rekening mee gehouden.