Andersenschool

Medezeggenschapsraad

Iedere school in Nederland is verplicht een MR (MedezeggenschapsRaad) in te stellen die in het geval van een basisschool bestaat uit ouders en teamleden. Het aantal leden is afhankelijk van de omvang van de school.

Op de Andersenschool is de MR een actief adviesorgaan naar de directie en het bestuur van de school. Betrokken teamleden en ouders willen samenwerken, maar ook ontwikkelingen kritisch volgen en adviezen uitbrengen met als doel het garanderen van hoge kwaliteit onderwijs aan de kinderen in een inspirerende en veilige omgeving.

Wie zitten er in de MR?

De MedezeggenschapsRaad van de Andersenschool bestaat op dit moment uit 3 ouders en 3 teamleden. Daarnaast is onze vertegenwoordiger in de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) ook aanwezig bij de vergaderingen.

De MR leden vanuit het team (de personeelsgeleding):
– Ilona
– Marjo
– Marlous (secretaris)

Vanuit de ouders hebben zitting in de MR:
– Mirjam Brand (voorzitter)
– Danielle Baas
– Jan-Willem Kaagman

In de GMR van Stichting Klasse, het bestuursorgaan waaronder de Andersenschool valt, heeft Irma de Pater (ouder) zitting.

Informatie
Vergaderingen van  de MR zijn openbaar, ouders en teamleden zijn daarom ook van harte welkom om vergaderingen bij te wonen. Laat u dit wel even van te voren weten aan de voorzitter via e-mail adres mr@andersenschool.eu. De afspraken rond het bijwonen van een MR veragedering zijn beschreven in het toehoorders reglement.

De notulen en overige stukken van de MR vergaderingen staan in de directiekamer en zijn voor iedereen op aanvraag inzichtelijk.

Wat doet de MR?
Vanuit de Wet op de Medezeggenschap heeft de MR een tweetal rechten: Instemmingsrecht en adviesrecht. Deze rechten worden duidelijk beschreven op www.infowms.nl/medezeggenschap.
Onderwerpen waar de MR zich mee bezighoudt zijn o.a.:
– Formatieplan
– Onderwijskundige veranderingen en/of vernieuwingen
– Begroting
– Planning