Andersenschool

Ouderavond Social Media en Cyberpesten

Donderdag 18 mei is er om 19:30 uur een Ouderavond over Cyberpesten. Naast een presentatie van een aantal studenten die de afgelopen jaren op de Andersenschool onderzoek hebben gedaan zal ook Niels Baas, voorlichter bij en oprichter van Cyberpesten de Baas aanwezig zijn. Naast deze functie is hij tevens communicatiewetenschapper en docent. Met zijn 29-jarige leeftijd zou u zich af kunnen vragen of het niet enigszins vroeg is om al expert te kunnen zijn op het gebied van de online wereld. Zijn antwoord hierop is echter: “nee, juist al weer te oud!”. Het zijn namelijk enkel de kinderen die de werkelijke experts zijn in de online wereld. Deze wereld gaat namelijk zo snel in haar ontwikkeling dat het eigenlijk alleen de kinderen zijn die deze ontwikkelingen volledig mee krijgen. Maar hoe kunt u nu als ouder toch een beetje grip krijgen op de media-ontwikkeling van uw kinderen? De cijfers liegen er niet om; vanaf een jaar of 9 worden kinderen al voor meer dan 30% opgevoed door media (wat is normaal? wat niet? hoe moet ik me gedragen?). De rol van ouders wordt daarentegen steeds kleiner. Ik maak er echter mijn persoonlijke missie van om zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te helpen om op een positieve manier weer grip te krijgen op het stukje media-opvoeding.

Meer informatie: http://www.cyberpestendebaas.nl