Andersenschool

Predicaat Excellente School 2019

Ook komend jaar mag de Andersenschool het predicaat Excellente School in ontvangst nemen. Kregen wij eerder al het predicaat Excellente School 2016-2018, vandaag ontvangen wij een cadeautje met het predicaat Excellente School 2019.

Volgens de jury levert de Andersenschool een breed excellentieprofiel dat opgebouwd is uit meerdere onderdelen. Concreet benoemt de school: het meer- en hoogbegaafdenbeleid, cultuurbeleid, het Vroeg Vreemde Talen Onderwijs Engels en ict-beleid. Tijdens haar bezoek heeft de jury uitvoerig met betrokkenen gesproken over de diverse onderdelen die de school heeft benoemd als kern van haar excellentieprofiel. Uit deze gesprekken en de waarnemingen van de jury tijdens het schoolbezoek blijkt dat de school serieus werk maakt van deze onderdelen en dat er daardoor een breed aanbod is voor alle leerlingen van de school. Voor de jury is duidelijk dat dit brede aanbod van grote meerwaarde is voor de talentontwikkeling van alle leerlingen van de school.

Tijdens haar bezoek aan de school heeft de jury kunnen vaststellen dat dit brede aanbod verder gaat dan hetgeen de school in haar aanvraag heeft vermeld. Een opvallend aspect van de school is het gegeven dat iedere woensdag zes extra vakken aangeboden worden met behulp van externe specialisten. De school noemt dit de vakkendag. Hierbij wordt het aanbod verbreed met Spaans, schaken, drama, wetenschap & techniek, ict en onderzoek.

Afsluitend dient hier ook gemeld te worden dat de school dit aanbod niet specifiek voor een kleine doelgroep van hoogbegaafde leerlingen organiseert en uitvoert. Ook de andere leerlingen van de school, onder wie ook leerlingen met een stevig zorgprofiel, profiteren van het brede aanbod dat de school realiseert. Daarmee laat de school zien dat ze serieus poogt om middels dat brede aanbod meer aandacht te hebben voor de talentontwikkeling van ieder kind.

Om te worden uitgeroepen tot Excellente School moet de school uitstekende onderwijsopbrengsten laten zien én haar leerlingen structureel extra’s bieden. Wat de Andersenschool als Excellente School vooral wil uitdragen is dat elk kind talent heeft en zijn of haar nieuwsgierigheid gebruikt om te groeien! De school ziet het als haar onderwijskundige én maatschappelijke opdracht alle leerlingen de beste basis te geven.

Toch heeft de Andersenschool besloten om komend jaar niet opnieuw een aanvraag te doen voor het predicaat 2020 – 2022. De maatschappelijke problematiek die speelt in het onderwijs treft ook de Andersenschool. Tijd en energie die gestoken moet worden in het behalen van het predicaat willen wij verder inzetten om ons excellente onderwijs te blijven geven. De kleurrijke school die de Andersenschool is, de goede resultaten, het team wat dit excellente onderwijs geeft zijn de echte drijfveren van ons onderwijs en tonen nog maar eens aan de buitenwereld dat de school een prima basis is voor alle kinderen die in Woerden en omstreken opgroeien.