Andersenschool

Sportsterren

We willen graag alle ouders en medewerkers van Beweegteam Woerden bedanken voor de inzet tijdens de schilderklus.

Sportsterren is een initiatief van Welzijn Woerden en een interventie die zich richt op kinderen uit het primair onderwijs. Doel van het project Sportsterren is kinderen op een positieve en actieve manier bewust te maken van het belang van voldoende lichaamsbeweging (stimuleren buitenspeelgedrag). Daarnaast stimuleert dit project kinderen om te werken aan sociale competenties in veel verschillende (sport- en spel)situaties. De interventie bestaat uit twee pijlers: 1. een grote kist met sport- en spelmateriaal (inc. speelkaarten met spelomschrijvingen), 2. indeling van het schoolplein in vijf gekleurde speelvakken met elk een eigen kleur en thema.

Het materiaal uit de sport- en spelkist kan gebruikt worden in de pauzes onder schooltijd.

Om kinderen enthousiast en gemotiveerd te laten spelen met de materialen uit de kist wordt na elke periode de kist vervangen door een andere kist. In de nieuwe kist zit ander sport- en spelmateriaal, maar de vakkenstructuur in de kist blijft hetzelfde. De kisten gaan dus circuleren tussen de scholen waardoor kinderen steeds nieuw materiaal krijgen om mee te spelen.

Maandagochtend volgt de uitleg en kunnen we los op het schoolplein!

 

Het team van de Andersenschool